English version
 
 
 
Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Kto sme

Potravinárska komora Slovenska je dobrovoľným združením právnických osôb, založeným potravinárskymi firmami pôsobiacimi na Slovensku s cieľom spolupracovať pri obhajovaní spoločných záujmov potravinárskeho priemyslu. pokračovanie...

 
Aktuálne
 

Spúšťame druhý ročník súťaže o Cenu PKS

Bratislava, 1. mája 2019 - Po úspešnom prvom ročníku vypisuje Potravinárska komora Slovenska druhý ročník súťaže o Cenu Potravinárskej komory Slovenska. Súťaž je otvorená pre potravinárske podniky pôsobiace v Slovenskej republike, ktoré môžu prihlásiť svoje inovatívne výrobky, inovatívne technológie, inovácie v rámci potravín na osobitné výživové účely, či reformulované výrobky. Začínajúci potravinári sa môžu pochváliť svojim inšpiratívnym príbehom. Zároveň prijímame nominácie do kategórie Osobnosť potravinárstva. Pravidlá súťaže, prihlášky do súťaže, ako aj víťazov prvého ročníka súťaže o Cenu Potravinárskej komory Slovenska nájdete na tomto linku

Kofola obnovila výrobu obľúbenej slovenskej minerálky Kláštorná

Spoločnosť Kofola zavŕšila proces opätovného spustenia výroby tradičnej minerálnej vody Kláštorná, ktorú kúpila v júni 2018. Uvedením Kláštornej Kalcia na slovenský trh chce zopakovať úspešný príbeh, ktorý kedysi začala písať s polozabudnutou Kofolou.

 

PKS víta podpísanie ministerskej deklarácie

Bratislava, 17. apríla 2019 - Potravinárska komora Slovenska víta podpísanie spoločnej Deklarácie ministrov pôdohospodárstva Českej republiky, Poľska a Slovenskej Republiky  k Smernici o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov po roku 2020, ktoré sa uskutočnilo 15. apríla 2019 v Luxemburgu. „Udržateľnosť prírodných zdrojov a ochrana životného prostredia je dôležitá v rámci celej agropotravinárskej vertikály. Udržateľná výroba lokálnych surovín a využívanie obnoviteľných zdrojov energie prispejú k posilneniu celého agrosektora, zvýšeniu energetickej bezpečnosti, znižovaniu emisií skleníkových plynov, a v konečnom dôsledku k environmentálnej, ekonomickej a sociálnej udržateľnosti v Európe,“ uviedla Jana Venhartová, riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska.

Potravinári: Intenzívna verejná diskusia o stave potravinárstva prináša výsledky

V Bratislave, 15. apríla 2019 – Potravinári združení v Potravinárskej komore Slovenska (PKS) na minulotýždňovom valnom zhromaždení bilancovali predchádzajúce obdobie. Zhodnotili, že intenzívna verejná diskusia o stave agropotravinárskeho odvetvia postupne prináša svoje ovocie v podobe vyčlenenia zvýšených finančných prostriedkov pre rezort pôdohospodárstva a prijatia legislatívy dotýkajúcej sa potravinárov, najmä dodávateľsko-odberateľských vzťahov. Začaté úlohy je však potrebné dotiahnuť do konca, a preto očakávame, že v najbližšej dobe budú predstavené konkrétne oparenia na finančnú podporu potravinárskeho sektora.

Valné zhromaždenie PKS

Bratislava, 11. apríla 2019 - Včera sa v Bratislave uskutočnilo Valné zhromaždenie Potravinárskej komory Slovenska. Delegáti členských organizácií na ňom zhodnotili činnosť komory za uplynulé obdobie, odsúhlasili účtovnú závierku za rok 2018 a plán činnosti na rok 2019, zvolili nových členov Predstavenstva PKS a Dozornej rady a odsúhlasili zmenu Stanov PKS. V závere diskutovali so zástupcami Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o aktuálnej legislatíve dotýkajúcej sa potravinárov.

Zákon o odvode reťazcov definitívne zrušený

Bratislava, 9. apríla 2019 - Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky schválili 4. apríla v druhom a treťom čítaní definitívne zrušenie zákona o osobitnom odvode obchodných reťazcov. Za zrušenie zákona hlasovalo všetkých prítomných 141 poslancov. Zákon o zrušení špeciálneho odvodu bol publikovaný v Zbierke zákonov pod číslom 88/2019 Z.z. a nájdete ho na tomto linku.

Európske inštitúcie sa zhodli na silnejšej regulácií ochrany spotrebiteľa

Brusel, 2. apríla 2019 - Európsky parlament a Rada dosiahli dohodu na silnejšej a lepšej regulácii ochrany práv spotrebiteľa. Uviedla to dnes Európska komisia v tlačovej správe. Po súhlase INCO výboru europarlamentu je takmer na konci snaha presadiť, aby sa skončil predaj rovnako označených potravín či výrobkov s neodôvodneným rôznym zložením v rôznych krajinách EÚ. Členské štáty s kompromisnou podobou nových pravidiel ochrany spotrebiteľa v Únii, ktoré napríklad posilňujú aj ich práva pri nakupovaní na internete či výrazne zvyšujú prípadné pokuty, predbežne veľkou väčšinou súhlasili už na konci marca.

RPPS: oceňujeme vzájomnú diskusiu, na celkové ozdravenie sektora je potrebné splniť ešte veľa úloh

Bratislava 1.4.2019: Rada poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv (RPPS), združujúca najväčšie a najreprezentatívnejšie samosprávy poľnohospodárov a potravinárov, dnes v rámci pravidelných stretnutí diskutovala s podpredsedníčkou vlády a ministerkou pôdohospodárstva Gabrielou Matečnou najmä o podpore potravinárskeho priemyslu a aktuálnom stave riešenia úloh pre prvovýrobu.

Európsky parlament schválil smernicu o jednorazových plastoch

Brusel, 27. marca 2019 - Európska organizácia potravinárskeho a nápojárskeho priemyslu FoodDrinkEurope, ktorej je Potravinárska komora Slovenska členom, berie na vedomie dnešné prijatie smernice o jednorazových plastoch  Európskym parlamentom. Potravinársky a nápojový priemysel je odhodlaný zintenzívniť úsilie o zlepšenie využívania plastov, opätovné použitie a recykláciu, ako aj o maximálne využitie dostupných zdrojov. Členovia FoodDrinkEurope sa usilujú o zlepšenie postupov odpadového hospodárstva v každom štádiu potravinového dodávateľského reťazca, pričom vždy uprednostňujú a zabezpečujú bezpečnosť potravín.

Potravinári: Slovenskú produkciu potravín dobiehajú nesprávne rozhodnutia z minulosti

Bratislava, 25. marca 2019 – Negatívne saldo zahraničného obchodu s potravinami pokračuje od roku 2015 vo voľnom páde. Zatiaľ čo v potravinárskej produkcii došlo od roku 2015 k výraznému poklesu o 0,735 mld. eur, dopyt po týchto výrobkoch nahradil zvýšený dovoz zahraničných potravín, ktorý od roku 2015 do roku 2017 narástol o 1,216 mld. eur. Zverejnené čísla ohľadom zahraničného obchodu s potravinárskymi výrobkami sú ešte alarmujúcejšie, nakoľko len v roku 2018 sa negatívne saldo medziročne zvýšilo o 19,3% na 1,648 mld. €. Pre rozvoj potravinárskeho priemyslu je dôležitá systémová finančná podpora spracovania potravín, a to vo forme úverového programu, ktorý Potravinárska komora Slovenska navrhla ešte minulý rok.

  <   Predošlé  |  Ďalšie   >