English version
 
 
 
Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Kto sme

Potravinárska komora Slovenska je dobrovoľným združením právnických osôb, založeným potravinárskymi firmami pôsobiacimi na Slovensku s cieľom spolupracovať pri obhajovaní spoločných záujmov potravinárskeho priemyslu. pokračovanie...

 
Aktuálne
 

AGROFILM ožíva už 34-krát

Lužianky 1.10.2018 V Nitre sa od 1.10. 2018 do 6.10.2018 koná už  34. ročník  Medzinárodného filmového  festivalu Agrofilm. Tento jedinečný sviatok poľnohospodárov bude opäť plný  filmových dokumentov, chutí a zážitkov. Prináša tematiku poľnohospodárstva, potravinárstva, ochrany prírodných zdrojov a života na vidieku. Každoročnou ambíciou organizátora festivalu Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra Nitra – Výskumného ústavu živočíšnej výroby v Lužiankach je audiovizuálnou a zážitkovou formou osloviť verejnosť aj odborné publikum najnovšími poznatkami vedy, výskumu v tých oblastiach, ktoré  podstatne ovplyvňujú kvalitu nášho života a naše zdravie. Podujatie podporila aj Potravinárska komora Slovenska.

Samosprávy farmárov a potravinárov: očakávame naplnenie sľubov

Bratislava 25.9.2018 Rada poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv, združujúca najväčšie a najreprezentatívnejšie samosprávy poľnohospodárov a potravinárov, očakáva, že verejne deklarované sľuby ohľadom navýšenia štátnej pomoci na rok 2019 pre sektor poľnohospodárstva a potravinárstva, budú naplnené.

Stretnutie PKS s čínskou delegáciou

Dňa 24. septembra 2018 prijal na pôde Potravinárskej komory Slovenska prezident PKS Daniel Poturnay delegáciu z Čínskej ľudovej republiky. Predmetom rokovania bola kvalita a bezpečnosť potravín vyrábaná v obidvoch krajinách, kontrola kvality potravín, ako aj možná spolupráca pri vzájomnom obchode s potravinami.

Odobrenie legalizácie súkromného pálenia alkoholu je pre potravinárov veľkým sklamaním

V Bratislave 20. 9. 2018 Národná rada Slovenskej republiky  schválila kontroverznú novelu tzv. páleničiarskeho zákona - návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Antala, Tibora Bastrnáka, Bélu Bugára, Eleméra Jakaba a Petra Kresáka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov. Jej schválenie je pre potravinárov veľkým sklamaním.

 

Dekan Obchodnej fakulty EU Bratislava Doc. Ing. Štefan Žák, PhD. predsedom Iniciatívy pre férový obchod

Bratislava 17.9.2018 – Predsedníctvo Iniciatívy pre férový obchod jednohlasne zvolilo doc. Ing. Štefana Žáka, PhD., dekana Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, za svojho predsedu. Svojím rozhodnutím prijať predsedníctvo Iniciatívy docent Žák potvrdil, že férové vzťahy v obchodnom svete sú kľúčom pre úspech všetkých strán – dodávateľov, obchodníkov a nakoniec aj samotných zákazníkov.

Pozvánka na školenie k Národnému potravinovému katalógu

Bratislava 28.8.2018: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR spustilo prevádzku Národného potravinového katalógu - elektronického nástroja na jednoduchý nákup kvalitných a bezpečných potravín od kvalifikovaných dodávateľov, so zárukou dodržania nastavených štandardov a za ekonomicky najvýhodnejších podmienok. Ministerstvco pripravuje sériu školení zameraných na prezentáciu Národného potravinového katalógu, jeho fungovanie a funkcionality. Školenia sú určené najmä pre pracovníkov, ktorí predaj potravín za spoločnosť realizujú. Tieto školenia sú bezplatné. Školenia budú celodenné v trvaní od 9:00hod. do 17:00hod., vrátane obedu a prestávok s občerstvením.

Stavovské organizácie varujú: Hrozí zánik ďalšieho potravinárskeho odvetvia

Bratislava 22. august 2018: Stavovské organizácie, zastupujúce výrobcov, predajcov alkoholu a pestovateľské pálenice, prijali s rozčarovaním informáciu, že Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa 22. augusta schválila poslanecký návrh zákona o povolení súkromného pálenia destilátu a to aj napriek tomu, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v rámci medzirezortného pripomienkového konania navrhovalo poslanecký návrh neschváliť. Stavovské organizácie vyzývajú predstaviteľov štátu, vrátane poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby namiesto opatrenia, ktoré ohrozuje bezpečnosť a zdravie obyvateľov a znamenal by zánik liehovarníckeho odvetvia, prijali systémové opatrenia na podporu potravinárskej produkcie na Slovensku.

Rezortné ocenenie pre profesora Jozefa Goliana

Bratislava 22. augusta 2018: Pri príležitosti 45. ročníka medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex 2018 a 13. Národnej výstavy hospodárskych zvierat Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ocenilo viacerých významných pracovníkov z praxe, školstva, výskumu a iných oblastí, ktoré v rezorte pôsobia. Medzi ocenenými bol aj prof. Ing. Jozef Golian, Dr., vedúci Katedry hygieny a bezpečnosti potravín Fakulty biotechnológie  a potravinárstva SPU v Nitre a predseda Výboru pre vedu, výskum, inovácie a zamestnanosť PKS.  Za rozvoj potravinárstva na Slovensku, publikačnú činnosť a vzdelávanie študentov v oblasti bezpečnosti potravín získal bronzovú medailu. Ocenenie je uznaním jeho dlhoročnej práce v oblasti pôdohospodárstva a ocenením odborného prínosu, ktorým prispel k rozvoju tohto náročného odvetvia.

Potravinárska komora Slovenska hľadá inšpiratívne príbehy aj najlepšie inovácie

Bratislava 13. augusta 2018: Potravinárska komora Slovenska vypisuje prvý ročník súťaže o Cenu Potravinárskej komory Slovenska. Potravinárske podniky môžu nahlasovať svoje inovácie, inovatívne technológie, či reformulované výrobky celkovo do šiestich kategórií. Zároveň sa môžu začínajúci potravinári pochváliť svojim úspešným príbehom, a ktokoľvek môže nominovať osobnosť, ktorá významným spôsobom prispela k rozvoju potravinárstva. Pravidlá súťaže, ako aj prihlášky do súťaže, sú dostupné na tomto linku.


Výrobcovia vyzývajú k racionálnej diskusii o obmedzovaní plastov

Bratislava 31. júla 2018: Výrobcovia vítajú a rozumejú iniciatíve Európskej komisie obmedziť negatívne dopady plastov na životné prostredia, ale vyzývajú k racionálnej diskusii, tak aby boli požadované environmentálne ciele dosiahnuté efektívnymi a racionálnymi prostriedkami. Zástupcovia významných výrobcov pôsobiacich na Slovensku vnímajú návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie ako problematický, predovšetkým z pohľadu nástrojov, ktoré boli na dosiahnutie požadovaných cieľov navrhnuté. Zákazy a špeciálne ciele na vybrané výrobky znemožnia reálny voľný pohyb tovarov a ohrozia fungovanie spoločného trhu. Nadmerné zákazy a regulácie povedú k podpore euroskeptických postoj a ďalšej erózii európskej integrácie.

  <   Predošlé  |  Ďalšie   >