Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Kto sme

Potravinárska komora Slovenska je dobrovoľným združením právnických osôb, založeným potravinárskymi firmami pôsobiacimi na Slovensku s cieľom spolupracovať pri obhajovaní spoločných záujmov potravinárskeho priemyslu. pokračovanie...

 
Aktuálne
 

Potravinári: Zahraničné privátky vytláčajú z pultov značkové výrobky

Bratislava 7. novembra 2019: Potravinárska komora Slovenska uskutočňuje už od roku 2013 prieskum podielu vystavenia privátnych značiek potravín na pultoch obchodov. Podiel privátnych značiek dosiahol v roku 2019 najvyšší podiel za posledných sedem rokov, t.j. 25,3 %, pričom oproti roku 2018 narástol o 1,3 p.b.. Z porovnania oproti roku 2015 vyplýva, že podiel zahraničných privátnych značiek narástol až o 5 p. b., pričom zahraničné privátne značky vytláčajú z pultov obchodov značkové potraviny.

Agrorezort spúšťa ďalšie opatrenie na podporu slovenských potravinárov

Bratislava, 7.11.2019 - Cesta, ako znižovať negatívne obchodné saldo Slovenska v potravinách, vedie aj cez podporu exportných aktivít potravinárov. Agrorezort spúšťa ďalšie opatrenie, ktoré vďaka využitiu služieb ekonomickej diplomacie pomôže slovenským výrobcom nadväzovať obchodné kontakty v zahraničí – elektronickú databázu slovenských potravín a ich producentov „Slovak Food Export“.

Slovenskí pekári volajú po návrate lokálnych potravín vysokej kvality

Bratislava, 6. novembra 2019 – Návrat domácich tradícií a lokálnych potravín s vysokou kvalitou. Tento trend považujú slovenskí pekári za svoju prioritu. Upozorňujú, že podiel domácich výrobkov na pultoch je nízky a požadujú jeho zvýšenie. „Naposledy sa podiel slovenských výrobkov v obchodoch nachádzal nad hranicou 50 percent pred rokom 2011. Podľa posledných prieskumov sa za vlaňajšok tento podiel dostal na úroveň 40,18 percenta. Tieto čísla považujeme za alarmujúce, aj napriek tomu, že v roku 2018 zaznamenal podiel jemný medziročný nárast,“ uviedla dnes na tlačovej konferencii pri príležitosti otvorenia výstavy na Gastra & Kulinária na Agrokomplexe v Nitre predsedkyňa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov Tatiana Lopúchová. Konferencia sa uskutočnila v expozícii Pekársky dvor.

Pozvánka na Exportný deň

Dovoľujeme si dať Vám na vedomie osobnú pozvánku pani podpredsedníčky vlády a ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pani Gabriely Matečnej pre Vás a Vašich kolegov na seminár EXPORTNÝ DEŇ, ktorý sa uskutoční dňa 7.11.2019 v Nitre počas potravinárskej výstavy Gastra&Kulinária. Počas seminára Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  odprezenuje informácie z oblasti podpory exportu pre potravinárov  a budeme Vás informovať o ďalších možnostiach exportnej podpory ktoré viete využiť.


Stretnutie medzirezortnej koordinačnej skupiny pre Brexit

Bratislava, 30. októbra 2019 - Dnes sa v zrkadlovej sále Úradu vlády SR uskutočnilo zasadnutie medzirezortnej koordinačnej skupiny pre Brexit. Zasadnutia sa zúčastnil predseda vlády SR Peter Pellegrini, minister zahraničných vecí SR Miroslav Lajčák, minister financií SR Ladislav Kamenický, štátni tajomníci jednotlivých rezortov, zástupcovia podnikateľských samospráv a zástupca ZMOSu. Rezorty informovali zúčastnených o pripravenosti na dôsledky vystúpenia Veľkej Británe z Európskej únie. Riaditeľka PKS Jana Venhartová upozornila na riziko zvýšeného dovozu potravín z tretích krajín v dôsledku opustenia Veľkej Británie EÚ, v súvislosti s dohodou o voľnom obchode s krajinami Mercosur, ako aj uvoľnenia kvót na dovoz hovädzieho mäsa z USA. Viac informácií k otázkam Brexitu pre potravinárske spoločnosti nájdete v tejto sekcii.

Štartujeme 8. ročník internetového kurzu Hravo ži zdravo!

Bratislava, 24. október 2019 – Všeobecné výskumy ukazujú, že asi 5 % deti školského veku neraňajkuje a asi 1,5% neraňajkuje a nenosí si do školy ani desiatu a až 25 % deti prichádza do školy bez desiatej. Medzi 6. - 10., prípadne 12. rokom života rastú deti pomalšie. Príjem energie sa teda zvyšuje v tomto období menej ako v predchádzajúcom vekovom období (energetický príjem však samozrejme veľmi závisí od celkovej fyzickej aktivity). Potravinárska komora Slovenska sa pripája k možnosti edukácie detí v oblasti racionálneho zdravého stravovania aj tento rok, a to spustením 8. ročníka internetového kurzu pre priaznivcov zdravého životného štýlu pod názvom „Hravo ži zdravo“.


Zoznam žiadostí členských krajín EÚ o colné suspenzie a kvóty od 1. 7. 2020

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti oznámenie Ministerstva hospodárstva SR - v zmysle oznámenia Európskej komisie o pozastavení uplatňovania autonómnych ciel a autonómnych colných kvótach (2011/C 363/02) a platnej legislatívy Európskej únie zverejňuje Ministerstvo hospodárstva SR zoznam žiadostí členských krajín EÚ o zavedenie colných suspenzií a colných kvót na dovoz vybraných tovarov z tretích krajín od 01. 07. 2020, a tiež zoznam žiadostí členských krajín EÚ o zmenu existujúcich colných suspenzií a kvót.

 

Termín na doručenie: do 13.12.2019

Potravinárska komora Slovenska sa pripája k Svetovému dňu potravín.

Bratislava, 16. októbra 2019 – Svetový deň potravín upozorňuje na problematiku výživy a potravín. Prečo ešte je tento deň dôležitý a o čom hovorí? Tento deň bol Organizáciu Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo vyhlásený už v roku 1981. Viac ako 820 miliónov obyvateľov našej planéty trpí hladom. Ešte väčšie množstvo obyvateľov má však nadváhu či obezitu. Cieľom tohto programu je dosiahnuť zníženie energetického príjmu, príjmu tukov, cholesterolu, sacharidov a soli v strave. Nemenej dôležitou úlohou v tomto smere je aj monitorovanie stravovania obyvateľov Slovenska, nakoľko zdravá výživa je významný faktor životného štýlu, ktorý ovplyvňuje zdravie. Poskytuje nielen krytie základných potrieb energie a jednotlivých živín potrebných pre život, ale je spojená s emóciami, často aj s pocitom uspokojenia. Hlavným posolstvom tohtoročného Svetového dňa potravín je „Zdravou výživou pre svet bez hladu“. Potravinárska komora Slovenska sa tiež pripája k spoločnej výzve, aby každý z nás prispel svojou troškou k lepšiemu výsledku, k spoločným aktivitám so spoločným cieľom.

Silný rozpočet potrebujeme pre tých, ktorí tvoria na vidieku hodnoty

Bratislava, 15.10.2019 - Rada poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv SR (RPPS SR) prijala s rozpakmi návrh budúcoročného štátneho rozpočtu. Podľa nej sa aj naďalej bude prehlbovať rozdiel v podporách v rámci krajín Európskej únie, ale aj krajín V4. Rada poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv vkladá ale nádeje do vyjadrení ministra financií Ladislava Kamenického po rokovaní vlády SR, že po stretnutí  so Slovenskou národnou stranou sa aj pre budúci rok počíta so štátnou podporou pre agropotravinársky priemysel vo výške 80 mil. eur.

Aktualizácia: Dotazník pre tvorbu komplexnej informačnej databázy podnikov potravinárskeho priemyslu v Slovenskej republike

Potravinári pozor! Upozorňujeme žiadateľov, že termín uzávierky elektronického systému pre vyplnenie a následné odoslanie dotazníka je 11.10.2019 o 24:00 hod..

Po tomto termíne žiadosti nebude možné odoslať.

Najneskorší termín odoslania čestného prehlásenia (výlučne v listinnej podobe s overeným podpisom štatutára/štatutárov) a kópií vyúčtovacích faktúr (faktúry môžu byť zaslané aj e-mailom) je 14.10.2019 na adresu NPPC-VÚP, Priemyselná 4, 824 75 Bratislava 25, pričom rozhodujúci pre dátum odoslania je odtlačok dennej pečiatky pošty resp. dátum odoslania elektronickej pošty. Čestné prehlásenia a listinné (elektronické) prílohy odoslané po tomto termíne nebudú akceptované!!! Dotazník je dostupný na adrese: https://rezort-nppc.sk/potravinari

  <   Predošlé  |  Ďalšie   >