English version
 
 
 
Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Kto sme

Potravinárska komora Slovenska je dobrovoľným združením právnických osôb, založeným potravinárskymi firmami pôsobiacimi na Slovensku s cieľom spolupracovať pri obhajovaní spoločných záujmov potravinárskeho priemyslu. pokračovanie...

 
Aktuálne
 

OSN vyhlásila Svetový deň bezpečnosti potravín

V súvislosti s vyhlásením Svetového dňa bezpečnosti potravín pripravili CELCAA, Copa-Cogeca, EuroCommerce, FEFAC a FoodDrinkEurope spoločnú tlačovú správu. Bezpečnosť potravín je spoločnou zodpovednosťou za všetkých partnerov potravinového dodávateľského reťazca, a zároveň je závislá od silných partnerstiev v rámci agropotravinárskeho reťazca. Európa má najbezpečnejšie potraviny na svete. Je to výsledok širokej škály regulačných a samoregulačných opatrení opatrenia na zabezpečenie toho, aby všetky výrobky na trhu spĺňali najvyššie normy.


Poľnohospodári odmietajú návrh nového zákona o poľovníctve

Rada poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv SR zásadne nesúhlasí s návrhom nového zákona o poľovníctve, ktorý schválila vláda a posunula na rokovanie Národnej rade SR. Chce listom osloviť poslancov NR SR a rokovať s nimi o možnej legislatívnej úprave.  V takomto znení zákon ako celok totiž podľa nej nemôže byť prijatý, pretože výrazne poškodí podnikateľské prostredie.

Aké sú trendy v stravovaní pre rok 2019? V prvom rade je to zdravie a udržateľnosť. Cena Potravinárskej komory odhaľuje ako sa s týmito trendmi pasujú naši výrobcovia.

Bratislava, 27.5.2019:  Úspešné inovácie v potravinárskom priemysle – to znamená byť v súlade s aktuálnymi trendmi, ktoré ovplyvňujú spotrebiteľov.  V potravinárstve je všeobecným trendom poslednej doby zameranie na ekologický a zodpovedný prístup k potravinovému biznisu. Na strane producentov aj konzumentov rastie záujem o pôvod a kvalitu potravín, životné podmienky zvierat, nutričnú hodnotu a férovosť obchodu. Spotrebiteľ chce poznať príbeh svojho jedla. Jedlo už dávno nie je len nutnosťou, primárnou potrebou. Znižovanie aditív, tradičné domáce receptúry, zabudnuté suroviny, šetrné enviromentálne postupy, ekologicky pestované produkty.


RPPS: dvojakú kvalitu porazíme podporou domácej produkcie

Bratislava 22.5.2019: Rada poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv (RPPS), združujúca najväčšie a najreprezentatívnejšie samosprávy poľnohospodárov a potravinárov diskutovala o súčasnej situácii v agropotravinárskom odvetví. Skonštatovala, že najlepším bojom proti dvojakej kvalite potravín je maximálna podpora domácej produkcie. Je potrebné zastaviť narastajúce negatívne saldo zahraničného obchodu s potravinami, ktoré za rok 2018 dosiahlo historické maximum najmä pre zvyšujúci sa dovoz zahraničných potravín. Preto očakávame, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v najbližšej dobe predstaví konkrétne opatrenia na transparentné rozdelenie 80 miliónov eur, ktoré agrorezort získal na podporu poľnohospodárov a potravinárov.

Slovenské bitúnky majú obavu o svoju povesť

Bratislava 21. mája 2019: Škandál schváleného poľského bitúnku, ktorý v nočných hodinách nelegálne vykonával svoju činnosť a mäso z chorých zvierat distribuoval po celej EU rezonuje na Slovensku dodnes avšak v inej podobe. Otvoril Pandorinu skrinku v podobe spoločenskej diskusie ako nakladať s chorými či zranenými hospodárskymi zvieratami. Na jednej strane sú chovatelia, ktorí denne musia riešiť otázku ako naložiť s chorými či zranenými zvieratami. Na na druhej strane sú slovenské bitúnky, ktoré sa boja takéto zvieratá prijať, aby si nezničili dobré  meno, pretože budú označené, že umiestňujú na trh mäso z chorých zvierat.

Presaďme, aby sa priemysel stal jadrom budúcnosti EÚ

Bratislava, 3. mája 2019 - Potravinársky priemysel je v rámci spracovateľského priemyslu najväčším odvetvím Európskej únie a najväčším zamestnávateľom. Aj preto sa Potravinárska komora Slovenska pridala ku spoločnej výzve priemyselných združení určenej hlavám štátov a vlád, aby sa priemysel stal jadrom budúcnosti Európskej únie. Táto výzva je veľmi aktuálna v tomto období, keď nás čaká voľba zástupcov Slovenskej republiky do budúceho Európskeho parlamentu.


Spúšťame druhý ročník súťaže o Cenu PKS

Bratislava, 1. mája 2019 - Po úspešnom prvom ročníku vypisuje Potravinárska komora Slovenska druhý ročník súťaže o Cenu Potravinárskej komory Slovenska. Súťaž je otvorená pre potravinárske podniky pôsobiace v Slovenskej republike, ktoré môžu prihlásiť svoje inovatívne výrobky, inovatívne technológie, inovácie v rámci potravín na osobitné výživové účely, či reformulované výrobky. Začínajúci potravinári sa môžu pochváliť svojim inšpiratívnym príbehom. Zároveň prijímame nominácie do kategórie Osobnosť potravinárstva. Pravidlá súťaže, prihlášky do súťaže, ako aj víťazov prvého ročníka súťaže o Cenu Potravinárskej komory Slovenska nájdete na tomto linku

Kofola obnovila výrobu obľúbenej slovenskej minerálky Kláštorná

Spoločnosť Kofola zavŕšila proces opätovného spustenia výroby tradičnej minerálnej vody Kláštorná, ktorú kúpila v júni 2018. Uvedením Kláštornej Kalcia na slovenský trh chce zopakovať úspešný príbeh, ktorý kedysi začala písať s polozabudnutou Kofolou.

 

PKS víta podpísanie ministerskej deklarácie

Bratislava, 17. apríla 2019 - Potravinárska komora Slovenska víta podpísanie spoločnej Deklarácie ministrov pôdohospodárstva Českej republiky, Poľska a Slovenskej Republiky  k Smernici o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov po roku 2020, ktoré sa uskutočnilo 15. apríla 2019 v Luxemburgu. „Udržateľnosť prírodných zdrojov a ochrana životného prostredia je dôležitá v rámci celej agropotravinárskej vertikály. Udržateľná výroba lokálnych surovín a využívanie obnoviteľných zdrojov energie prispejú k posilneniu celého agrosektora, zvýšeniu energetickej bezpečnosti, znižovaniu emisií skleníkových plynov, a v konečnom dôsledku k environmentálnej, ekonomickej a sociálnej udržateľnosti v Európe,“ uviedla Jana Venhartová, riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska.

Potravinári: Intenzívna verejná diskusia o stave potravinárstva prináša výsledky

V Bratislave, 15. apríla 2019 – Potravinári združení v Potravinárskej komore Slovenska (PKS) na minulotýždňovom valnom zhromaždení bilancovali predchádzajúce obdobie. Zhodnotili, že intenzívna verejná diskusia o stave agropotravinárskeho odvetvia postupne prináša svoje ovocie v podobe vyčlenenia zvýšených finančných prostriedkov pre rezort pôdohospodárstva a prijatia legislatívy dotýkajúcej sa potravinárov, najmä dodávateľsko-odberateľských vzťahov. Začaté úlohy je však potrebné dotiahnuť do konca, a preto očakávame, že v najbližšej dobe budú predstavené konkrétne oparenia na finančnú podporu potravinárskeho sektora.

  <   Predošlé  |  Ďalšie   >