Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Kto sme

Potravinárska komora Slovenska je dobrovoľným združením právnických osôb, založeným potravinárskymi firmami pôsobiacimi na Slovensku s cieľom spolupracovať pri obhajovaní spoločných záujmov potravinárskeho priemyslu. pokračovanie...

 
Aktuálne
 

Krištáľové krídlo získali potravinári

Bratislava, 10.2.2020 - V Bratislave sa cez víkend uskutočnil 23. ročník oceňovania najvýznamnejších osobností Slovenska za rok 2019 Krištáľové krídlo. Ocenenie v kategórii Hospodárstvo získali Branislav Cvik a Ľubomír Vančo, ktorí sa zaslúžili o znovuzrodenie Banskobystrického pivovaru Urpiner. Pán Cvik pôsobí v predstavenstve Potravinárskej komory Slovenska od roku 2018. Srdečne gratulujeme!

Zasadala Sektorová rada pre potravinárstvo

V dňoch 3. až 4. februára 2020 sa v Dudinciach uskutočnilo tretie rokovanie Sektorovej rady pre potravinárstvo, v rámci Národného projektu Sektorovo riadené inovácie (SRI). Jedným z cieľov Sektorovej rady pre potravinárstvo je príprava sektorovej stratégie zameranej na rozvoj zamestnanosti a ľudských zdrojov do roku 2030. „ V rámci Sektorovej rady sa nám podarilo zadefinovať štyri kľúčové oblasti z pohľadu zamestnanosti a rozvoja ľudských zdrojov v našom odvetví. Dôležitou úlohou bude teraz návrh konkrétnych opatrení na ich naplnenie a zároveň nástrel prípadných legislatívnych opatrení,“ uviedla Jana Venhartová, predsedníčka Sektorovej rady pre potravinárstvo.

Riaditeľka PKS v Ranných správach RTVS

Bratislava, 6.2.2020 - Dnes si pripomíname Svetový deň bez mobilu. Pri tejto príležitosti predstavila riaditeľka PKS Jana Venhartová v Ranných správach RTVS interaktívny kurz zdravého životného štýlu pre piatakov základných škôl Hravo ži zdravo a rovnako bol predstavený projekt Zdravý tanier, ktorý PKS uviedla v utorok 4. februára.

Podporme snahu detí nesedieť s mobilom v ruke, ale žiť svoj život naplno

Bratislava, 5. február 2020 – Správne stravovacie a pohybové návyky už v najrannejšom veku ovplyvňujú zdravie dospelého človeka. Deti by mali byť vedené k správnym stravovacím návykom a k zdravému životnému štýlu nielen svojimi rodičmi, ale aj v učiteľmi v škole pri mimoškolských aktivitách. Vybudovanie správnych návykov má väčšiu šancu vtedy, ak sa podporuje z viacerých komunít. S projektom Hravo ži zdravo sa žiaci 5. ročníkov základných škôl učia nielen zdravému stravovaniu, ale ako tráviť svoj voľný čas bez mobilu v ruke.

Potravinárska komora Slovenska vydáva Zdravý tanier

Správna výživa každý deň ide ruka v ruke so zdravím.

 

Zdravý tanier je jednoduchý nástroj, ktorý má pomôcť bežnému človeku správne sa rozhodnúť pri výbere jedál počas každého dňa, a tým si udržiavať dobré zdravie bez závažnejších ochorení. Projekt iniciovala Potravinárska komora Slovenska pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Slovenskej spoločnosti všeobecných praktických lekárov, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, Slovenskej obezitologickej asociácie a projektu MZ SR Preventívne postupy.

Rodiny a školy vyhadzujú chlieb a pečivo

Bratislava, 29. januára 2020 – Takmer polovica nakúpeného chleba a pečiva v rodinách a školských prevádzkach skončí v koši. Vyplýva to z prieskumu Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra organizovaného v roku 2019 na akcii Agrokomplex na vzorke 200 domácností a školských zariadení. Podnet na vypracovanie prieskumu vychádzal z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v rámci kvantifikácie príčin potravinových strát a plytvania s potravinami vo vybraných subjektoch.

RPPS SR žiada, aby európske fondy z Programu rozvoja vidieka čerpali aj potravinári

Bratislava, 28.1.2019 - Rada poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv SR (RPPS SR) považuje rozvoj spracovania potravín v Slovenskej republike zo základných domácich surovín za kľúčovú súčasť poľnohospodárskej politiky, nakoľko pridáva surovinám vyrobeným na Slovensku pridanú hodnotu a zabezpečuje kvalitné potraviny pre slovenských spotrebiteľov. V súčasnej dobe pripravuje Slovenská republika Strategický plán k budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politike EÚ po roku 2020. RPPS SR požaduje, aby výrobcovia potravín boli oprávnenými žiadateľmi o podporu, nakoľko podporu potravinárov umožňuje aj samotný právny rámec Európskej únie. Zároveň RPPS žiada, aby boli spracovatelia zahrnutí do plnenia strategických cieľov budúcej SPP v čo možno najširšom rozsahu.

Inovácie. Hybná sila v potravinárstve v roku 2020

Spotrebiteľské správanie sa mení. Kým kedysi si stanovovali stratégie nových výrobkov spoločnosti samé a na základe prieskumu trhu rozhodovali, aké výrobky a novinky prinesú, dnes sú do procesu prípravy nového výrobku zapojení aj samotní spotrebitelia. Tí čoraz viac vyhľadávajú potraviny „pre tento moment“, či výrobky pre zvláštnu výživu, napríklad, ak trpia potravinovými intoleranciami. Na tom, že práve inovácie budú v novom roku hybnou silou celého segmentu sa zhodujú potravinári aj výrobcovia.

Európska zelená dohoda a potravinársky priemysel

Bratislava, 7. januára 2020: Čo prinesie Európska zelená dohoda pre potravinársky a nápojový priemysel? Európska strešná organizácia FoodDrink Europe pripravila prehľad najdôležitejších elementov Európskej zelenej dohody pre potravinársky sektor. V dohode sa hovorí o priemyselnej stratégií EÚ, posilnení rozšírenej zodpovednosti výrobcov, ďalšom budovaní stratégie pre plasty vrátane regulačného rámca pre biodegradovateľné plasty, či návrhu európskeho modelu pre zber separovaného odpadu. Stratégia "Z farmy na vidličku" bude stimulovať udržateľnú spotrebu potravín a propagovať cenovo dostupnú zdravú výživu pre všetkých obyvateľov.

Želáme Vám úspešný nový rok 2020!

Všetkým členom Potravinárskej komory Slovenska, potravinárskym podnikom, ale aj spotrebiteľom prajeme úspešný, spokojný a chutný nový rok 2020! Tešíme sa na nové výzvy, ktoré nás v čakajú v novej dekáde a dúfame, že spoločnými silami sa nám podarí posilniť výrobu potravín na Slovensku a dostať ju na významné miesto národnej ekonomiky, kam právom patrí. Ďakujeme Vám za Vašu priazeň!

Ďalšie   >