PKS - Úvod
 
 
 
Vyhľadávanie:

Rozšírené vyhľadávanie
 
 
Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
f
Kto sme

Potravinárska komora Slovenska je dobrovoľným združením právnických osôb, založenom potravinárskymi firmami pôsobiacimi na Slovensku s cieľom spolupracovať pri obhajovaní spoločných záujmov potravinárskeho priemyslu. pokračovanie...

 

Potravinárska komora Slovenska, Digital park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, pks@pks.sk 

 
Aktuálne témy
ŠTARTUJE 5. ROČNÍK kurzu o zdravom životnom štýle:

„HRAVO ŽI ZDRAVO“

PKS: Nie zákazmi, ale výučbou chceme deti naučiť správnym stravovacím návykom

Bratislava, 30. septembra 2015 – Dostať k deťom chýbajúce informácie o správnom stravovaní je hlavným cieľom kurzu „Hravo ži zdravo“, ktorý odštartuje už 1. októbra. Dozvieme sa z neho trendy v stravovaní a v životnom štýle dnešných školákov. Žiakom kurz prinesie užitočné rady v stravovaní a ako sa udržiavať v dobrej kondícii. Pre piatakov základných škôl je pripravená súťaž o atraktívne ceny.

Piaty ročník kurzu reaguje na absenciu systematického programu o správnych stravovacích návykoch detí na našich školách. „V uplynulom období na Slovensku rezonovala najmä téma zákazu predaja vybraných potravín v školských bufetoch, bohužiaľ bez odborného základu. Našim cieľom je, aby sa informácie o zdravom stravovaní dostali k deťom hravou formou a nie zákazmi,“ povedala Jarmila Halgašová, riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska.

Účasť v 5. ročníku kurzu Hravo ži zdravo je pre základné školy aj ich žiakov bezplatná a na žiakov 5. ročníka aj tento rok čakajú atraktívne ceny. Súťažná časť internetového kurzu „Hravo ži zdravo 2015“ bude prebiehať od 1.10.2015 do 1.2.2016. Nesúťažne je možné kurz absolvovať až do 31.8.2015. Pre prihlásenie školy a konkrétnej triedy do kurzu je potrebná registrácia učiteľa, ktorý na svojich hodinách vedie deti k zdravému životnému štýlu, na stránke www.hravozizdravo.sk. Až keď bude trieda do kurzu a súťaže prihlásená, môžu sa do nej začať registrovať samotní žiaci.

Budovať návyky na zdravé stravovanie u detí je dôležité aj preto, lebo je veľká pravdepodobnosť, že tieto návyky budú dodržiavať aj vtedy, keď už budú dospelí,“ pripomína MUDr. Peter Minárik, odborný garant projektu na Slovensku.

Minulý rok sa do kurzu zapojilo 4 688 detí z celého Slovenska. Žiaci mali možnosť absolvovať ho na webovej stránke www.hravozizdravo.sk. Z dotazníku sme sa dozvedeli, že drvivá väčšina detí si nosí školskú desiatu z domova. Takmer 60 % má pravidelnú stravu 4 až 6 krát denne vrátane raňajok. Pri konzumácii čerstvého ovocia a zeleniny prevažovali odpovede, že patria do každodenného jedálnička piatakov. Čerstvé ovocie a zeleninu vôbec neje minimálny počet detí. Takmer tretina piatakov konzumuje sladkosti každý deň a bola to aj ich najčastejšia odpoveď. Len 17 % detí nekonzumuje vôbec ani sladkosti ani slané výrobky. 62 % piatakov športuje každý deň alebo aspoň 4 x týždenne a to na pravidelných tréningoch alebo vonku s kamarátmi, či rodičmi. 16 % športuje iba v škole na telocviku.

Kurz Hravo ži zdravo napĺňa potreby učiteľov vo výchovnom procese žiakov. Sme radi, že aj vďaka podpore partnerov projektu môžeme v školskom roku 2015/2016 pokračovať s ďalším ročníkom Hravo ži zdravo,“ hovorí Ing. Jarmila Halgašová, riaditeľka PKS.

Aká bude úloha žiakov prihlásených do kurzu? Absolvovať na internetovom portáli www.hravozizdravo.sk postupne 4 lekcie zdravého životného štýlu a využiť program na hodnotenie jedálnička, pohybových aktivít a pitného režimu. Žiaci si v lekciách zábavnou formou preveria svoje vedomosti v oblasti príjmu a výdaja energie a získajú cenné rady, ako zdravým spôsobom udržať rovnováhu v príjme a výdaji energie. Na absolvovanie každej lekcie má žiak 7 dní, ktoré mu sleduje samotný program. Pre úspešné absolvovanie kurzu však nie je potrebné prejsť všetky lekcie bez prestávky. Žiak môže kurz kedykoľvek prerušiť a vrátiť sa k nemu neskôr. Jedinou podmienkou je ukončenie práve rozpracovanej lekcie, čo umožní žiakovi prejsť pri ďalšom prihlásení do lekcie nasledujúcej.

Žiaci 5. tried za absolvovanie jednotlivých úloh v lekciách získavajú body pre svoju triedu, ktoré sa na konci kurzu zrátajú pre celú triedu a budú určujúce pre poradie tried v súťažnej časti kurzu a získanie hlavných cien. Jedinou podmienkou účasti triedy v súťažnej podobe kurzu Hravo ži zdravo je registrácia a aktívna účasť 70 % počtu žiakov v danej triede, ktorý uvedie učiteľ pri registrácii triedy.

Záštitu nad projektom prevzal aj prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH, hlavný hygienik SR. Cieľom je najmä prehlbovanie spolupráce pri vzdelávaní detí o zdravom životnom štýle.

„Vzdelávanie detí o tom, ako sa majú stravovať a ako majú napĺňať svoj voľný čas má aj z môjho pohľadu veľký zmysel. Pracovníci z vybraných regionálnych úradov verejného zdravotníctva budú prostredníctvom tohto projektu zabezpečovať vzdelávanie deti a mládeže o zdravom životnom štýle. Som presvedčený, že spoluprácou sa nám môže podariť dosiahnuť u detí lepšie výsledky ako v stravovaní, tak aj v pohybových aktivitách,“ hovorí prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH, hlavný hygienik SR.

MUDr. Darina Sedláková, riaditeľka Kancelárie WHO na Slovensku dodáva: „Záštitou nad projektom Hravo ži zdravo chceme podporiť zmysluplnú aktivitu v oblasti vzdelávania detí o zdravom životnom štýle.“

PKS pripravila v spolupráci s partnermi aj pre tento ročník atraktívne ceny pre tých najlepších. Od spoločnosti EXIsport získajú traja najlepší žiaci kurzu „Hravo ži zdravo“ poukaz na nákup ľubovoľného tovaru v predajniach EXIsport v hodnote do 80,- €. Pre všetkých žiakov a učiteľov 3 najúspešnejších tried v kurze s najvyšším bodovým priemerom na žiaka v rámci každej kategórie tried (do 10, do 20 a nad 20 žiakov v triede) sú pripravené poukazy na nákup v sieti EXIsport v hodnote 10,- Eur od spoločnosti EXIsport a od Slovenského národného múzea (SNM) voľný vstup do jeho ľubovoľnej expozície na Slovensku.

Získané návyky k pohybu a športovej činnosti si žiaci v tomto ročníku súťaže môžu prehĺbiť a zaradiť potom aj do svojho denného programu zapojením sa do projektu partnerskej spoločnosti EXIsport za „Zdravšie Slovensko“, ktorého cieľom je zapojiť čo najviac ľudí Slovenska do športových aktivít. Veď aktívny pohyb, ako sú beh, turistika, korčuľovanie alebo bicyklovanie, môže prinášať aj radosť! Viac informácií o možnosti zapojenia sa do tohto projektu sa nachádza na stránke http://zdravsieslovensko.exisport.com, ktorá ponúka aj prehľad o športových podujatiach v jednotlivých mestách a o možnosti spoločných tréning.

Kontakt: J. Halgašová - riaditeľka PKS, tel.č. 0905 922105.


 
Ďalšie články