PKS - Úvod
 
 
 
Vyhľadávanie:

Rozšírené vyhľadávanie
 
 
Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
f
Kto sme

Potravinárska komora Slovenska je dobrovoľným združením právnických osôb, založenom potravinárskymi firmami pôsobiacimi na Slovensku s cieľom spolupracovať pri obhajovaní spoločných záujmov potravinárskeho priemyslu. pokračovanie...

 

Potravinárska komora Slovenska, Digital park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, pks@pks.sk 

 
Aktuálne témy
Historicky prvá návšteva prezidenta FoodDrinkEurope na Slovensku

(tlačová správa)


V Bratislave, 27. apríla 2016 – Férové dodávateľsko-odberateľské vzťahy a dobrovoľná iniciatíva „Supply Chain Initiative“ (SCI) založená za účelom podpory férových obchodných praktík v potravinovom dodávateľskom reťazci boli hlavnou témou spoločného rokovania najvyšších predstaviteľov Európskej asociácie potravinárskeho priemyslu FoodDrinkEurope (FDE) a Potravinárskej komory Slovenska (PKS), ktorá je vo FDE jedinou členskou organizáciou za Slovenskú republiku.

Prezident FDE Gilles Morel a Mella Frewen, generálna riaditeľka FDE, absolvovali včera na Slovensku pracovný deň. Prezident FDE sa zúčastnil na diskusnom fóre medzinárodnej konferencie European Retail Summit 2016 a spolu s Danielom Poturnayom, prezidentom PKS sa zúčastnili tlačovej konferencie na tému férových dodávateľsko-odberateľských vzťahov.

„Férovosť dodávateľsko-odberateľských vzťahov by mala vychádzať z vnútorného presvedčenia účastníkov trhu a nemala by byť primárne vynucovaná reguláciami,“ povedal Daniel Poturnay. „Ak však chýba vnútorné presvedčenie, regulácia je potrebná,“ dodal prezident PKS.

Spolu s predstaviteľmi PKS sa najvyšší predstavitelia FDE zúčastnili pracovného rokovania s ministerkou pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabrielou Matečnou. Nosnou témou rokovania bolo predsedníctvo SR v Rade, v rámci ktorého budú na programe najmä témy férových dodávateľsko-odberateľských vzťahov a znižovania plytvania s potravinami. FDE a PKS sú pripravení s rezortom pôdohospodárstva veľmi aktívne spolupracovať v každej oblasti, ktorá priamo alebo nepriamo súvisí s potravinárskym priemyslom a jeho konkurencieschopnosťou. Potravinársky priemysel je v rámci EÚ najvýznamnejším priemyselným odvetvím, ktoré poskytuje zamestnanie až 4,2 miliónom obyvateľov EÚ. Na Slovensku je potravinársky priemysel z hľadiska dôležitosti až tretím priemyselným odvetvím. Keďže jeho pozícia sa na Slovensku oslabuje, predstavitelia európskej a slovenskej samosprávy na stretnutí s predstaviteľmi rezortu zdôraznili dôležitosť znižovania administratívnej záťaže, stabilného legislatívneho prostredia a rovnoprávneho postavenia veľkých podnikov popri malých a stredných podnikoch tak, aby sa konkurencieschopnosť potravinárskeho odvetvia na Slovensku zvyšovala.

Mella Frewen, generálna riaditeľka FDE, ktorá v diskusii s ministerkou pôdohospodárstva zdôraznila význam dialógu, bude čoskoro opäť na Slovensku. Prijala pozvanie ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na konferenciu, ktorej nosnou témou budú opäť férové dodávateľsko-odberateľské vzťahy.

 

 


 
Ďalšie články
 
 
 
MPRV - Podpora zahraničného obchodu a investícií
FOOD TECHNOLOGY.
FOR FOOD AT ITS BEST.
FOOD TECHNOLOGY. FOR FOOD AT ITS BEST.
Znacka kvality
GS1 Slovakia
CENTRUM EXCELENTNOSTI POTRAVINÁRSKEHO VÝSKUMU
Národná sústava povolaní
Jazykové kurzy angličtiny v Bratislave
Portál pre podnikateľov
Správy