PKS - Úvod
 
 
 
Vyhľadávanie:

Rozšírené vyhľadávanie
 
 
Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
f
Kto sme

Potravinárska komora Slovenska je dobrovoľným združením právnických osôb, založenom potravinárskymi firmami pôsobiacimi na Slovensku s cieľom spolupracovať pri obhajovaní spoločných záujmov potravinárskeho priemyslu. pokračovanie...

 

Potravinárska komora Slovenska, Digital park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, pks@pks.sk 

 
Aktuálne témy
PKS: Vyprážané si piataci doprajú dvakrát týždenne

(tlačová správa)

 

Bratislava, 26. marec 2015 – Takmer tretina piatakov zo základných škôl konzumuje sladké každý deň a 75 % piatakov konzumuje vyprážané jedlá 1 až 2 krát týždenne. Tieto, ale aj ďalšie zistenia priniesol štvrtý ročník celoslovenského prieskumu, ktorý je súčasťou kurzu zdravého stravovania „Hravo ži zdravo“, pre žiakov piatych ročníkov.

Do štvrtého ročníka kurzu „Hravo ži zdravo“ sa zapojilo 4 688 detí z celého Slovenska. Žiaci mali možnosť absolvovať ho na webovej stránke www.hravozizdravo.sk. Súčasťou kurzu bol aj dotazník, ktorý vyplnilo 3 296 žiakov. Podarilo sa ním zmapovať rozsiahlu vzorku populácie slovenských detí a získať dôveryhodné informácie o ich životnom štýle.

Dotazník bol zameraný predovšetkým na stravovacie návyky a pohybové aktivity detí a poskytol odpovede na otázky, ako trávia deti voľný čas, či športujú, koľko času trávia pri počítači a ako sa stravujú.

Viac ako polovica zapojených žiakov konzumuje denne biele pečivo, ale je potešujúce, že až tretina žiakov uviedla ako súčasť svojej každodennej stravy tmavé, celozrnné pečivo. Sladké pečivo konzumuje iba raz týždenne alebo vôbec polovica zúčastnených žiakov. Najčastejšou prílohou dnešných piatakov sú cestoviny a varené zemiaky, ďalej nasleduje s podobným výskytom ryža a vyprážané prílohy. Štvrtina piatakov uviedla, že vôbec nekonzumuje vyprážané prílohy.

Pri konzumácii čerstvého ovocia a zeleniny prevažovali odpovede, že patria do každodenného jedálnička piatakov a strukoviny konzumujú 1 - 2 x týždenne. Čerstvé ovocie a zeleninu vôbec neje minimálny počet detí, strukoviny však odmieta až 13 % piatakov.

Viac ako 50 % piatakov konzumuje mliečne výrobky každý deň a iba 2,7 % ich nekonzumuje vôbec. Takmer tretina piatakov konzumuje sladkosti každý deň a bola to aj ich najčastejšia odpoveď. Len 17 % detí nekonzumuje vôbec ani sladkosti ani slané. Z kategórie mäsa sú najčastejšou súčasťou stravy detí rôzne mäsové výrobky. Hydina je prekvapujúco súčasťou každodenného jedálnička iba u 7 % piatakov a až 20 % je každý deň hovädzie, bravčové mäso. Naopak, ryby vôbec neje viac ako tretina piatakov.

Takmer ¾ piatakov konzumuje vyprážané jedlá 1 až 2 krát týždenne. Skoro 50 % piatakov vôbec nekonzumuje instantné jedlá a polotovary. Menej ako 10 % konzumuje hotové jedlá, polotovary každý deň. Piataci sa stravujú najmä doma a to až v 63 %. Drvivá väčšina si nosí školskú desiatu z domova. Takmer 60 % má pravidelnú stravu 4 až 6 krát denne vrátane raňajok.

Piataci športujú každý deň alebo aspoň 4 x týždenne v 62 %, a to na pravidelných tréningoch alebo vonku s kamarátmi, rodičmi. 16 % športuje iba v škole na telocviku. Výborným výsledkom je, že spolu až 78 % piatakov netrávi žiadny čas alebo len 1 až 2 hodiny denne pri televízii alebo počítači.

„Správne stravovacie návyky sú dôležitou súčasťou života mladých ľudí, aby nezvyšovali riziká ochorení počas dospievania a v dospelosti,“ povedal MUDr. Peter Minárik, odborný garant projektu na Slovensku.

Do 4. ročníka internetového kurzu „Hravo ži zdravo“ sa zaregistrovalo celkovo 236 tried a 4 688 žiakov z celého Slovenska. Bodovali piataci z Prešovského, no tentokrát tiež z Trnavského kraja. Každý týždeň bola súťažiacim žiakom sprístupnená nová lekcia o zdravom životnom štýle v podobe hry, umožňujúca plniť zábavné úlohy zamerané na rôzne témy, napríklad stravovací režim, zloženie jedálnička, kultúra stolovania, pohybové aktivity. Aj keď súťažná časť kurzu „Hravo ži zdravo“ už bola ukončená, svoje vedomosti o zdravom životnom štýle si deti môžu preveriť a zároveň nové informácie o ňom deti môžu získať na stránke www.hravozizdravo.sk.

„V súčasnom informačnom pretlaku má takýto projekt, ktorý hravou formou priblíži mladej generácii, ako by mali pristupovať k svojmu zdraviu, veľký význam. Teší nás, že návyky piatakov sa zásadne nezhoršujú a veríme, že tomu pomáha aj náš projekt“ povedala Jarmila Halgašová, riaditeľka PKS.

Žiaci 5-tried mali vďaka partnerom projektu možnosť súťažiť o hodnotné ceny. Získali ich tri najlepšie triedy v rámci celého Slovenska s najvyšším počtom bodov na žiaka, ktoré splnili podmienky súťaže „Hravo ži zdravo“, t. j. najmenej 70 % žiakov z danej triedy ukončilo všetky štyri lekcie kurzu. O poradí tried rozhodol bodový priemer na jedného žiaka. Tri najlepšie triedy s najvyšším bodovým priemerom na žiaka získavajú pre svojich žiakov voľný vstup do ľubovoľnej expozície Slovenského národného múzea, mikiny do školy alebo na voľný čas od spoločnosti EXIsport a poukaz na nákup detských sandálikov PROTETIKA Orthopedic v hodnote 10,- € od spoločnosti PROTETIKA, a.s. Učitelia troch víťazných tried získavajú nákupné poukazy v hodnote 20,- € od EXIsportu a v hodnote 15,- € od spoločnosti PROTETIKA, a.s.

Traja žiaci s najvyšším počtom bodov vyhrávajú poukazy na nákup ľubovoľného tovaru v predajniach EXIsport v hodnote do 80,- €.

Autorkami kurzu Hravo ži zdravo sú Mgr. Jana Divoká a PhDr. Iva Málková zo združenia STOB. Odborným garantom projektu na Slovensku je MUDr. Peter Minárik, majiteľ poradne pre obezitu, výživu a zdravý životný štýl ONLIFE.

Projekt podporili Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré pre tento vzdelávací projekt vydalo odporúčaciu doložku didaktického prostriedku do roku 2015, ako aj MUDr. Darina Sedláková, riaditeľka Kancelárie WHO na Slovensku.

K atraktivite súťaže prispeli vecnými cenami spoločnosti EXIsport, PROTETIKA Orthopedic, Slovenské národné múzeum a Potravinárska komora Slovenska.


 
Ďalšie články