PKS - Úvod
 
 
 
Vyhľadávanie:

Rozšírené vyhľadávanie
 
 
Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
f
Kto sme

Potravinárska komora Slovenska je dobrovoľným združením právnických osôb, založenom potravinárskymi firmami pôsobiacimi na Slovensku s cieľom spolupracovať pri obhajovaní spoločných záujmov potravinárskeho priemyslu. pokračovanie...

 

Potravinárska komora Slovenska, Digital park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, pks@pks.sk 

 
Aktuálne témy
PKS: Zamestnávatelia a profesijné združenia vyzývajú premiéra na stiahnutie bufetovej vyhlášky

 

(tlačová správa PKS zo 10.8.2015)

 

V Bratislave 10.8.2015 – Zástupcovia zamestnávateľských organizácií a profesijných združení vyzývajú Róberta Fica, predsedu vlády SR, na stiahnutie návrhu vyhlášky z dielne Ministerstva zdravotníctva SR na obmedzenie sortimentu predávaných potravín v školských bufetoch z legislatívneho procesu.

Predstavitelia desiatich zamestnávateľských a profesijných združení vo štvrtok 6.8.2015 vyzvalo otvoreným listom Róberta Fica, aby z pozície predsedu vlády SR a predsedu vládnej strany SMER SD pomohol zastaviť zámer Ministerstva zdravotníctva SR zakázať predaj takmer všetkých potravín v školských bufetoch.

Republiková únia zamestnávateľov, Potravinárska komora Slovenska, Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd na Slovensku, Zväz spracovateľov mäsa, Slovenský cukrovarnícky spolok, Cech pekárov a cukrárov západného Slovenska, Slovenské združenie pre značkové výrobky, Petičný výbor „Neberte deťom bufety“, Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií, Slovenská asociácia malých podnikov, poukazujú na problém, že návrh vyhlášky zásadne obmedzujúcej sortiment tovaru v malých prevádzkach na školách bola predložená bez predchádzajúcej diskusie a v období, kedy sú prevádzkovatelia bufetov na dovolenkách.

Zástupcovia združení poukazujú na len nedávno odmietnutý návrh novely školského zákona, ktorý mal obdobnú ambíciu. „Dovoľujeme si pripomenúť, že obmedzenie sortimentu potravín v školských bufetoch riešené poslaneckým návrhom novely školského zákona bolo poslancami Národnej rady SR v decembri roku 2014 takmer jednohlasne odmietnuté. Aj preto je zarážajúce, že tak závažná problematika týkajúca sa vytvárania zdravého životného prostredia pre deti a mládež na školskej pôde sa rieši potichu a bez diskusie, v období letných dovoleniek a len na úrovni vyhlášky,“ uvádzajú signatári spoločného listu.

Nastavenie zdravého životného štýlu je dlhodobý proces, ktorý by sa mal spoluvytvárať a nastavovať v rámci spolupráce všetkých zainteresovaných subjektov, teda aj v spolupráci s potravinárskym priemyslom. Výživa detí a mládeže je komplexným problémom a určite nemožno spájať požiadavky na výživu detí predškolského veku s požiadavkami na výživu mládeže, pretože sú výrazne odlišné.

„Navrhujeme začatie odbornej diskusie k problematike znižovania nadváhy a obezity u detí a mládeže. V rámci nej sme pripravení predložiť konštruktívne a kompromisné návrhy riešení v záujme zachovania zmysluplnosti navrhovaného zámeru, ako aj v záujme dosiahnutia rozumného konsenzu, ktorý by bol v súlade s cieľmi uvedenými v Národnom akčnom pláne v prevencii obezity na roky 2015 – 2025. Skúsenosti zo zahraničia preukazujú, že jednostranné opatrenia nemajú dlhodobý ani očakávaný efekt,“ uvádza sa ďalej v liste.

Signatári si uvedomujú význam vyváženej stravy a zdravého životného štýlu, najmä pokiaľ ide o výživu detí a mládeže, ktorá sa formuje už od útleho veku. To je dôvod, prečo sa profesijné združenia angažujú vo vzdelávaní ako žiakov základných škôl, tak aj širokej verejnosti, čo považujeme za kľúč k ozdraveniu obyvateľstva. Správne stravovacie návyky možno dosiahnuť výlučne vzdelávaním, a to od najútlejšieho veku detí. Deti by mali byť vedené k ich získaniu komplexne, ako v rodine, tak aj v škole. Budovať návyky na zdravé stravovanie u detí je dôležité aj preto, lebo je veľká pravdepodobnosť, že tieto návyky budú dodržiavať aj vtedy, keď už budú dospelí. Avšak v rámci vzdelávania detí a dospelých v oblasti zdravého životného štýlu by sa určite mal viac angažovať štát, keďže Slovensko v tejto oblasti výrazne zaostáva za vyspelými štátmi Európskej únie. Sme presvedčení, že reštrikciami sa úspech určite nedosiahne.


Zoznam podpísaných zamestnávateľských a profesijných organizácií:

Republiková únia zamestnávateľov
Potravinárska komora Slovenska
Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd na Slovensku
Zväz spracovateľov mäsa
Slovenský cukrovarnícky spolok
Cech pekárov a cukrárov západného Slovenska
Slovenské združenie pre značkové výrobky
Slovenská asociácia malých podnikov
Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií
Petičný výbor „Neberte deťom bufety“

 


 
Ďalšie články