PKS - Úvod
 
 
 
Vyhľadávanie:

Rozšírené vyhľadávanie
 
 
Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
f
Kto sme

Potravinárska komora Slovenska je dobrovoľným združením právnických osôb, založenom potravinárskymi firmami pôsobiacimi na Slovensku s cieľom spolupracovať pri obhajovaní spoločných záujmov potravinárskeho priemyslu. pokračovanie...

 

Potravinárska komora Slovenska, Digital park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, pks@pks.sk 

 
Aktuálne témy
PKS: "Agrorezort o zákaze predaja potravín na školách pochybuje, čaká sa na ministra školstva"

(tlačová správa k školskému zákonu)


V Bratislave 13. októbra 2014 - Návrh podpredsedníčky Národnej rady SR Renáty Zmajkovičovej (SMER – SD), ktorým chce zakázať predaj vybraných potravín v školských bufetoch nemá jednoznačnú podporu Ministerstva pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja SR. Výhrady k nemu už vyjadrili aj poslanci zo strany SMER-SD. Potravinárska komisia Slovenska (PKS) verí, že aj ministra školstva Petra Pellegriniho presvedčia odborné argumenty a pripojí sa k tým, čo tento návrh neodporúčajú podporiť.

PKS požiadala poslancov Národnej rady SR (NR SR) pred dvoma týždňami, aby nepodporili návrh Renáty Zmajkovičovej, ktorým chce obmedziť predaj takmer všetkých potravín v školských bufetoch. Schválenie návrhu novely školského zákona tak, ako je predložený na rokovanie NR SR spôsobí zákaz predaja aj takých potravín, ktoré v žiadnom prípade nie je možné považovať za nezdravé. Poslanecký návrh sa na jednej strane odvoláva na ochranu zdravia u detí, na strane druhej sa však neopiera o žiadne odborné závery týkajúce sa zdravia a výživových hodnôt potravín. Legislatívno – technické výhrady voči návrhu prezentovali aj poslanci Ústavnoprávneho výboru NR SR vrátane poslancov vládneho Smeru – SD. Návrh zákona v predloženej podobe spôsobí množstvo aplikačných problémov. Rezort pôdohospodárstva vydal k návrhu stanovisko, v ktorom tvrdí, že zákaz predaja potravín podľa Zmajkovičovej návrhu nemusí mať požadovaný efekt.

PKS upozornila, že po prijatí obdobnej reštrikcie v Rumunsku a v Maďarsku nebol zaznamenaný pokles odbytu cukroviniek, predaj sa len presunul na predajné miesta umiestnené v blízkosti škôl. Agrorezort podobne ako PKS vidí riešenie vo vzdelávaní detí a rodičov. Potravinári pristupujú k deťom zodpovedne. PKS si plne uvedomuje význam vyváženej stravy a zdravého životného štýlu, najmä pokiaľ ide o výživu detí a mládeže, ktorá sa formuje už od útleho veku. To je dôvod, prečo sa PKS angažuje vo vzdelávaní žiakov základných škôl. PKS je členom Rady pre reklamu a dobrovoľne sa hlási k Etickému kódexu, ktorý obmedzuje reklamu zameranú na deti do 12 rokov nad rámec platnej legislatívy. Potravinári, členovia PKS, sú signatári dobrovoľných záväzkov, v rámci ktorých sa zaväzujú jednak nesmerovať reklamu na deti do 12 rokov, jednak sa zaväzujú neumiestňovať v základných školách automaty s nápojmi vrátane nápojov s obsahom kofeínu, chinínu alebo sýtených nápojov. Dodržiavanie dobrovoľných záväzkov je monitorované na pravidelnej báze.

Návrh podpredsedníčky parlamentu Renáty Zmajkovičovej bude v praxi nevykonateľný, sú v ňom nejasné termíny, ktoré spôsobia aplikačné problémy a zakáže aj potraviny, ktoré celkom určite nie sú nezdravé. Predaj cukroviniek vytlačí na iné miesta. Riešením je jednoznačne vzdelávanie o zdravom životnom štýle,“ uviedla riaditeľka PKS Jarmila Halgašová.

PKS verí, že odborné argumenty zavážia nielen u ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ale aj u ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Pellegriniho.


 
Ďalšie články